Nuo 2020 m. sausio 1 d.
Nacionalinės dietetikos federacijos veikla sustabdoma

 

Nacionalinė dietetikos federacija (NDF) yra:

 

 • Profesinė asociacija, kuri rūpinasi sveikosios ir sergančiosios visuomenės dietinio maitinimosi kokybe visose srityse, kuriose yra taikomos dietos.

 • Paslaugų organizacija, teikianti paslaugas savo nariams.

 • Mokslinė draugija, užtikrinanti aukštus maitinimosi standartus.

Nacionalinė Dietetikos federacija (toliau NDF) yra savanoriška, savarankiška, ne pelno visuomeninė mokslinė praktinė organizacija, jungianti Lietuvos Respublikos gyd. dietologus, dietistus ir kt., besidominčius maitinimusi ir dietiniu gydymu.

NDF veiklos tikslas - visuomenės mokymas bei švietimas optimalaus maitinimosi klausimais, įskaitant saugaus maisto gaminimą.

NDF uždaviniai:

 • Ugdyti visuomenę, siekiant aktyvaus dalyvavimo savo sveikatos valdyme.

 • Skatinti mokslo taikomuosius tyrimus.

 • Gilinti maitinimosi mokslo specialistų žinias tinkamo maitinimosi klausimais.

 • Palaikyti kūrybinius bendradarbiavimo ryšius su to paties profilio asociacijomis Lietuvoje ir kitose šalyse.

Siekdama šių uždavinių NDF:

 • platina visuomenėje tinkamo maitinimosi ir dietinio gydymo žinias.

 • užsiima populiarios profesinės literatūros leidyba.

 • bendrauja su kitomis Lietuvos ir užsienio dietetikos draugijomis.

 • rengia pasiūlymus Vyriausybei Lietuvos sergančiosios visuomenės dalies tinkamam maitinimuisi ir dietiniam gydymui gerinti.

Federacijos prezidentė – gydytoja dietologė med. dr. Laisvūnė Petkevičienė.

Valdybos pirmininkė – Saulė Umbrasienė.